Engloba Energy

Promoció i desenvolupament de parcs solars i eòlics.

engloba energy

  • 2009. Promoció i desenvolupament Parc Solar Borges Blanques – 1,2 MW
  • 2010. Presentació al Concurs Eòlic Catalunya – 123 MW
  • 2011. Desenvolupament mercats Internacionals – Eòlic & Solar

05/10/2010 Englobagrup s’associa amb el Grupo SanJose per al concurs Eòlic de Catalunya
Englobagrup i Grupo SanJose, especialitzat en construcció i serveis, es presenten conjuntament a la licitació eòlica promoguda per la Conselleria d’Economia de Catalunya a través de la societat Tecnologies Renovables de Catalunya, optant a 123 MW distribuïts en diferents parcs eòlics localitzats a les comarques de la Terra Alta, Alt Penedès i Alt Camp. La proposta de Tecnologies Renovables de Catalunya implica unes inversions superiors a 290 milions d’euros duran la vida útil dels parcs i la generació de més de 2.000 empleats, dels quals 300 serien de caràcter permanent. El pla incorpora ambicioses inversions complementàries focalitzades a la bioenergia. Segons l’esmenta’t projecte es construirien fins a 8 plantes de tractament de residus agroalimentaris i ramaders, capaços de produir energia elèctrica a partir del
biogàs generat al procés de reducció de carrega contaminant. També incorpora un projecte en I+D+i en col·laboració amb el Centre Tecnològic GIRO de Mollet del Vallès, expert en residus orgànics, que buscarà desenvolupar noves aplicacions energètiques al tractament de residus. El pla es completa amb la dotació d’un fons per a infraestructures locals a construir a les comarques afectades per la instal·lació dels aerogeneradors, a més a més de compensacions directes als municipis i propietaris dels terrenys on s’ubicaran els parcs eòlics, així com els municipis veïns. A més a més, es proposa la construcció d’un altre fons destinat a actuacions formatives de més de 16 milions d’euros. Una altra de les principals iniciatives propostes considera construir diferents fórmules de canalització d’inversions de particulars o empreses locals; emetent bons amb un interès superior als del mercat, al mateix temps que les entitats financeres que cofinanciaran el projecte puguin utilitzar aquest en un tram d’interès per als inversors locals. Ressenyar que el projecte elaborat per Engloba Grup i Grupo SanJose inclou la participació associada de fabricant d’aerogeneradors Vestas; líder mundial al sector eòlic que, a més a més de subministrar la maquina V112, la més avançada del seu catàleg invertirà fins a 4,5 milions d’euros en I+D+i eòlic a Catalunya.